Úvod  /  FAQ


FAQ – Často kladené otázky

S kým spolupracujeme?

 • Plumis Limited – inovativní protipožární zařízení nejen pro domácnosti (více naleznete na www.hasenivodnimlhou.cz)
 • Probe Industries Limited – mlžicí jednotky s rotačními atomizéry a speciální koncentráty v oblastech redukce zápachu a prachu.
 • Idrobase Group SrL.- mlžicí systémy a mlžicí ventilátory pro širokou oblast použití – například zvlhčování vzduchu v průmyslu a zemědělství, adiabatické ochlazování vzduchu pro venkovní použití nebo mlžicí děla pro redukci prašnosti v lomech a skládkách materiálu apod.

K čemu zařízení slouží?

 • ochlazování, zvlhčování a osvěžování vzduchu
 • snižování prašnosti
 • redukce zápachu ve vzduchu
 • dezinfekční zařízení
 • vizuální efekty atd.
 • ochlazování: prostor, materiálů, spalin, výrobků z termoplastu, odlitků a forem ve slévárnách, apod.
 • zvlhčování: prostředí skladů ovoce a zeleniny, skleníků, prostor pro ustájení zvířat, odstraňování elektrostatického náboje v papírnách, tiskárnách, apod.

Kde můžu najít ukázky použití?

Fotodokumentaci části našich instalací naleznete v záložce Reference.

Videoukázky lze nalézt na našem Youtube kanále.

Kde lze zařízení použít?

 • chov prasat a drůbeže
 • bioplynové stanice - haly příjmu materiálu
 • podniky pro zpracování kalů
 • papírenský průmysl
 • potravinářský průmysl
 • asanační podniky, apod.
 • textilní průmysl
 • výroba barev a laků
 • výroba lepidel
 • výroba polymerů
 • výroba krmných směsí, apod.
 • stravování
 • restaurace
 • nemocnice
 • obytné oblasti
 • veřejná místa, apod.
 • ocelárny
 • stavebních plochy
 • elektrárny
 • průmyslové zařízení atd.
 • Transportní stanice
 • Doly
 • Kamenolomy
 • Kompostárny
 • Slévárny
 • Chemické závody
 • Těžební průmysl
 • Transportní stanice
 • Čističky odpadních vod
 • Kafilérie
 • Skládky odpadů
 • Třídírny odpadů
 • Jiný průmysl produkující zápach a prach
 • provozovny, ve kterých se zpracovávají nebo transportují prašné materiály: např. kamenolomy, doly, cementárny, vápenky, hutě, slévárny, sklárny, obalovny, papírny, dřevařský průmysl, teplárny, elektrárny

Kolik to stojí?

Cena rozmlžovacího systému závisí na zvolené aplikaci a nelze tedy přesně určit, kolik bude Vaše aplikace stát.

Jak to funguje?

Pro rozmlžování se používají následující principy:

 • Jednofázové rozprašování (tzv. hydraulické) - rozmlžování vody pomocí tlaku
 • Dvoufázové rozprašování (tzv. vzduchové) - rozmlžování vody pomocí tlakového vzduchu
 • Ultrazvukové rozprašování - rozmlžování vody pomocí chvění piezokeramického prvku
 • Rozprašování rotačními atomiséry - rozmlžování vody pomocí odstředivé síly rotačního zařízení

Technologie vodní mlhy je založena na rozprašovací technice, která má své vlastní zákony. O rozprašovací technice se mluví, když je paprsek rozstřikované kapaliny rozložen na větší množství hrubších nebo jemných kapek. Potřebného předpokladu je dosaženo následujícími principy:

Jednofázové rozprašování – tzv. hydraulické rozmlžování

Zúžením výkonového průřezu trysky se zvýší rychlost proudění rozstřikovaného média. Potenciální energie se mění v energii kinetickou (rychlost). Uvolněním kapaliny při výstupu z trysky vznikají kapalinové lamely s aerodynamickým vlněním, které způsobí rozklad kapaliny do kapek různých velikostí. Hydraulické rozprašování rozdělujeme podle velikosti vstupního tlaku do trysek na nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké rozprašování.

Pro tvorbu velmi jemné mlhy se používá vysokotlaké rozmlžování, které pracuje s tlakem 40 až 120 bar.

Dvoufázové rozprašování – tzv. vzduchové rozmlžování

Při pneumatickém (vzduchovém) rozprašování vytvářejí v trysce různé rychlosti proudění plynu a kapaliny tlakové vlny, které zapříčiní rozpad kapaliny na velmi jemné kapky. Vzduchovým rozprašováním získáme velmi jemnou mlhu, kterou  zabezpečí vzduchové trysky při vstupním tlaku stlačeného vzduchu a vody 3 bary.

Ultrazvukové rozprašování

Rozprašování pomocí ultrazvuku, je založeno na principu, kdy piezokeramický prvek přeměňuje elektrické vlny na mechanické chvění. Kapaliny, které jsou bez tlaku přivedeny na vibrační těleso, tvoří kapilární vlny, kterými se vytvoří jemné kapky.

Rozprašování rotačními atomiséry

Rotační atomisér používá úplně jinou techniku než běžné systémy, které obvykle používají rozmlžování vody pomocí trysek. Místo toho rotační atomisér produkuje mlhu pomocí rotační hlavy, která vyrobí miliardy mikroskopických kapiček vody (až 238 miliard z jednoho litru vody). Atomisér používá odstředivou sílu rotační vnitřní hlavy, která vytlačí kapky vody na vnější pevné síto, kde dojde k roztříštění kapek na mikroskopické kapičky (velikosti desítek mikrometrů). Výroba této mlhy je mnohem účinnější a využívá se přitom podstatně menší množství vody a elektrické energie.

Rychlý kontakt

TechniFog s.r.o.
Syllabova 1161/19
703 00 Ostrava

+420 608 121 319

info@technifog.cz

FB Technifog