Úvod


TechniFog - Technika vodní mlhy

Firma TechniFog s.r.o. je specializovanou firmou, zabývající se projekční, inženýrskou, dodavatelskou a servisní činností v oblasti dodávek „techniky vodní mlhy“. Technika vodní mlhy je založena na rozprašovací (rozmlžovací) technice, kdy je kapalina rozložena na velké množství velmi jemných kapek o velikosti několika mikrometrů.

TechniFog pro Vás zajišťuje dodávku uvedených zařízení včetně montáže, záručního i pozáručního servisu dle Vašich potřeb na míru.

TechniFog nabízí komplexní služby pro tyto oblasti:

 • snižování prašnosti ve vzduchu
  odstraňování prašnosti pomocí vodní mlhy. Tato technologie odprašování mokrou cestou je vysoce účinná při minimálních provozních nákladech.
 • redukce zápachu ve vzduchu
  redukce zápachu ve vzduchu pomocí vodní mlhy obohacené o speciální koncentrát, který rozkládá pachové sloučeniny
 • ochlazování a zvlhčování vzduchu – více na www.mlzicitechnika.cz
  mlžící tryskové systémy a ventilátory pro zvlhčování a ochlazování vzduchu v domácnostech, službách, zemědělství nebo průmyslu.
 • protipožární zařízení – více na www.hasenivodnimlhou.cz
  hasicí zařízení na bázi vysokotlaké vodní mlhy. Tento hasící systém je velice účinný při podstatně menší spotřebě vody a následném zmenšení poškození majetku vlivem vody.
 • eliminace virů a bakterií
  antivirová čistička vzduchu BKM 3.0 - BKM® Bacteria Killer Machine: zařízení pro dezinfekci,
  čištění a hygienustop koronaviru pracovního prostředí, komerčních a domácích prostor zaručuje stálou a dlouhodobou dezinfekci v průběhu času a to i za přítomnosti osob.
  Inovativní technologie - elegantní design.


®

Rychlý kontakt

TechniFog s.r.o.
Syllabova 1161/19
703 00 Ostrava

+420 608 121 319

info@technifog.cz

FB Technifog