Úvod  /  ANTIVIROVÁ ČISTIČKA VZDUCHU


ANTIVIROVÁ ČISTIČKA VZDUCHU

CERTIFIKOVANÁ ANTIVIROVÁ ČISTIČKA VZDUCHU BKM 3.0

 

BKM 3.0

Katalogový list ČJ


Katalogový list AJ


Zpráva o testování výkonu čističky

Antivirová čistička vzduchu, která likviduje veškeré viry včetně koronaviru, bakterie a jedovaté plyny.

BKM 3.0 (Bacteria Killer Machine) je nová čistička vzduchu s patentovanou a certifikovanou technologií určená pro vnitřní prostředí, jedinečně navržená pro snižování skutečných patogenů v životním prostředí. Systém byl ve skutečnosti ověřen laboratorními testy, které prokazují účinnost okamžitého snížení emisí při průchodu vzduchu uvnitř zařízení.

Zařízení je vybaveno dvěma germicidními UV-C výbojkami o vlnové délce 254 nm a ventilátorem se dvěma rychlostmi. Uvnitř jsou tvarované a patentované povrchy namontovány tak, aby byly dokonale osvětleny UV-C zářením vycházejícím ze dvou lamp. Současně byla použita technologie fotokatalýzy a proces likvidace virů tak probíhá bez produkce ozónu. Dokáže přímo eliminovat aero-dispergované patogeny a aktivovat fotokatalyzátor vyrobený z nanočástic oxidu titaničitého, což snižuje koncentraci těkavých organických látek (VOC) ve vzduchu bez generování ozónu.

Systém vám umožňuje vybrat si mezi dvěma různými režimy: režim proti patogenům (modré světlo) a režim anti-VOC (zelené světlo).

Představení čističky BKM 3.0

Prezentace čističky BKM 3.0 na ISSA Pulire Expo

Popis technologie zařízení

VÝBĚR TECHNOLOGIÍ A STUDIE VNITŘNÍ GEOMETRIE

Spojení technologie fotokatalýzy s germicidním účinkem UV-C záření v jediném zařízení bylo možné díky experimentům v laboratorním měřítku, což umožnilo ověřit složitý matematický model. Tento model měřil vztah mezi rychlostí snižování patogenů a VOC, místní intenzitou ozáření a délkou úpravy vzduchu, která musí být v čističce vzduchu velmi krátká. Výsledky studie identifikovaly maximální účinnost v této konfiguraci produktu: rozměry čističky a fotokatalytického povlaku na bázi nanočástic titanu, jakož i volba vnitřní geometrie a umístění lamp jsou optimální pro snížení patogenů a VOC při průchodu vnitřního proudu vzduchu.

BKM 3.0 je certifikována v reálných podmínkách použití. Technologie nebyla testována s patogeny umístěnými na laboratorních podložních sklíčkách, ale byla ověřena laboratorními testy, které prokazují účinnost snížení, ke kterému dochází okamžitě, jakmile vzduch projde zařízením.

TESTOVÁNÍ

10 měsíců trvající studie ve spolupráci K-INN Tech, spin-off společností Univerzity v Padově s týmem inženýrů chemie a expertů na mechaniku a elektroniku předcházely vyvinutí této inovativní čističky vzduchu, která přináší technologii fotokatalýzy a využití UV-C paprsků na zcela nové úrovni účinnosti.

Novinka je výsledkem systematické experimentální kampaně spojené s podporou matematických modelů, které umožnily překonat výkonnostní limity mnoha zařízení na trhu.

PROČ SI VYBRAT ČISTIČKU BKM 3.0

  • je účinná proti koronavirům
  • neutralizace patogenů je velmi vysoká - s ohledem na zkrácenou dobu zadržení vzduchu v zařízení (<1 sekunda) a uvedenou účinnost snížení patogenů
  • disponuje funkcí pro úspěšné omezení přítomnosti VOC ve vzduchu
  • neprodukuje ozón, což ji odlišuje od mnoha jiných produktů na trhu

 

FOTOGALERIE ZAŘÍZENÍ BKM 3.0

Rychlý kontakt

TechniFog s.r.o.
Syllabova 1161/19
703 00 Ostrava

+420 608 121 319

info@technifog.cz

FB Technifog