Úvod  /  Snižování prašnosti


Snižování prašnosti

Redukce prašnosti pomocí vodní mlhy. Jedná se o vysoce účinnou technologii odprašování, která je založena na vytvoření vodní mlhy pomocí speciálních mlžících trysek nebo rotačního atomiséru. Vodní mlha tvořená kapičkami vody od velikosti několika jednotek až do stovek mikrometrů je schopna zachytit částečky prachu a vyčistit dokonale vzduch. Celá technologie může být automatizována a upravena dle potřeb zákazníka.

Odstraňování prachu z ovzduší pomocí vodní mlhy je založeno na kombinaci tří souběžných dějů:

  • Zvýšení hmotnosti a seskupení částic prachu vlivem navlhčení.
  • Vytvoření tzv. clony nad zdrojem prachu, kdy rozmlžená voda zachytí energii potřebnou k odpaření do okolního vzduchu a tím dojde k místnímu ochlazení vzduchu (o 2 - 3°C). Toto ochlazení vzduchu v místě rozmlžovačů v kombinaci s pohybem odpařujících se kapiček směrem k zemi vytvoří poklop ze studeného vzduchu, který zabrání úniku prachu směrem vzhůru.
  • Vzhledem ke statické elektřině prachových částic, které se navzájem odpuzují, se zvýšením relativní vlhkosti vzduchu sníží vznik elektrostatického náboje na částečkách prachu a tím zlepší usazování prachu.

Pro snižování prašnosti pomocí vodní mlhy lze použít níže popsané mlžící systémy:

  • systém vysokotlaké vodní mlhy - pomocí vysokého tlaku (do cca 70 bar) je voda rozmlžována přes speciální trysky - velikost kapiček 10-100 µm; vysoký tlak je vytvářen tlakovými jednotkami
  • systém suché mlhy - DRY FOG - pomocí ultrazvukových rozprašovacích trysek (dvoumédiové trysky) je vytvářena velmi jemná vodní mlha - velikost kapiček 1-10 µm; trysky pracují při velmi nízkých tlacích vody (1-5 bar) a stlačeného vzduchu
  • systém s rotačními atomizéry - atomizéry jsou instalované na výstupech ventilátorů, kde pomocí rotační hlavy vytvářejí jemnou mlhu o velikosti kapiček cca 20-30 µm

Možné aplikace:

  • provozovny, ve kterých se zpracovávají nebo transportují prašné materiály jako např. kamenolomy, doky, cementárny, vápenky, hutě, slévárny, sklárny, obalovny, papírny, dřevařský průmysl, teplárny, elektrárny

Snižování prašnosti

 

 

 

 

 

 

 

Vhodná zařízení pro redukci prašnosti naleznete v sekci Produkty.

Příklady realizovaných aplikací najdete v sekci Reference.

Rychlý kontakt

TechniFog s.r.o.
Syllabova 1161/19
703 00 Ostrava

+420 608 121 319

info@technifog.cz

FB Technifog